Regranulat

Produkcja regranulatu

Granulowanie tworzyw sztucznych jest procesem recyklingu odzyskiwania zużytych tworzyw sztucznych, które będą mogły być wykorzystane do dalszej produkcji. W procesie granulacji, a następnie regranulacji powstają małe granulki, których cechy fizyczne są zależne od siły i wytrzymałości wiązań między cząsteczkami surowca. Regranulat musi spełniać wysokie normy jakościowe i być oczyszczony z wszelkich zanieczyszczeń. W ten sposób otrzymuje się pełnowartościowy surowiec do produkcji artykułów z tworzyw sztucznych, a jednocześnie chroni środowisko, nie generując kolejnych zbędnych odpadów.

Na czym polega nasz usługa?

Przetwarzane przez nas odpady w pierwszej kolejności podlegają procesowi rozdrobnienia, mycia, a następnie właściwemu procesowi granulacji. Usługę regranulacji i przemiału wykonujemy z tworzyw sztucznych takich jak:

  • Polipropylen - PP,
  • Polietylen - PE,
  • Akrylonitryl-butadien-styren - ABS,
  • Polistyren - PS,
  • Poliwęglan - PC,
  • Politereftalan etylenu - PET,
  • Polichlorek winylu - PVC,
  • Polimetakrylan metylu - PMMA.

Do regranulacji używamy maszyn, które zapewniają odpowiednią jakość produktu. Są one pod stałą kontrolą, dzięki czemu zachowujemy najwyższe standardy produkcji. Każda partia regranulatu poddawana jest badaniom, co zapewnia nam parametry surowca zgodne z zamówieniem klienta. Dodatkowo do każdej partii przekazujemy CERTYFIKAT. 

2