Na czym polega regranulacja tworzyw sztucznych?

Regranulacja tworzyw sztucznych to bardzo zaawansowany proces recyklingu pozwalający na odzyskiwanie zużytych surowców i ponowne ich wykorzystanie. Procedurze tej podlegają m.in. tworzywa sztuczne znane jako polimerowe, które są materiałami syntetycznymi tj. zostały wytworzone przez człowieka. Jak wygląda wykorzystywana do ich odzyskiwania metodą regranulacji?

Jak wygląda proces regranulowania tworzyw sztucznych?

Metoda ta byłaby niemożliwa bez wykorzystania zaawansowanych maszyn i podzespołów, składających się na linie do granulacji tworzyw sztucznych. W ich skład wchodzą m.in. dostarczające materiał podajniki taśmowe, zagęszczarki zagęszczające rozdrobnione tworzywo, wytłaczarki dostarczające jednorodny materiał, a także urządzenia do cięcia, sita wibracyjne, wirówki oraz podzespoły odbierające pozyskany granulat. Dzięki nim tworzywo kompresowane jest w bardzo wysokich temperaturach, później zaś rozdrabniane na małe granulki. Są one dokładnie oczyszczane z wszelkich zabrudzeń, dzięki czemu wysokiej jakości materiał może być ponownie wykorzystany do produkcji kolejnych przedmiotów.

Jakie tworzywa sztuczne mogą podlegać regranulacji?

W naszym zakładzie usługa regranulacji dokonywana jest w przypadku materiałów takich jak: polipropylen, polietylen, akrylonitryl-butadien-styren, polistyren, poliwęglan, politereftalan etylenu, polichlorek winylu oraz polimetakrylan metylu. Maszyny służące do ich przerobu są zautomatyzowane, jednak są stale kontrolowane przez operatora, który dba o niezawodność tego procesu i o zachowanie jak najwyższej jakości produktu końcowego.

Jakie są główne zalety granulowania tworzyw sztucznych?

Poza oczywistym atutem jakim jest ekologia, czyli możliwość wykorzystania zużytych już materiałów i wznowienia ich cyklu życia w gospodarce, profesjonalnie przeprowadzony proces granulowania gwarantuje stały skład pozyskanego materiału i jego stabilność fizykochemiczną, co ma duże znaczenie dla jego ponownego zastosowania.

Jednym z problemów przy recyklingu tworzyw sztucznych jest jakość produktu pochodzącego z ich przerobu. Regranulacja jest odpowiedzią na te ograniczenia, pozwala bowiem na pozyskanie wysokiej jakości materiału, który może być ponownie wykorzystany.

 

Na czym polega regranulacja tworzyw sztucznych?