Author: plastics-epr.eu

Zasady postępowania z odpadami poprodukcyjnymi

Zasady postępowania z odpadami poprodukcyjnymi

Pozostałości po procesie wytwórczym to te elementy, dla których w cyklu produkcyjnym nie ma ponownego zastosowania. Podmiot gospodarczy zajmujący się ich wytwarzaniem zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów, co obejmuje nie tylko wywóz, ale także ich ograniczenie do niezbędnego minimum, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Jak powinno to wyglądać w praktyce?

Na czym polega regranulacja tworzyw sztucznych?

Na czym polega regranulacja tworzyw sztucznych?

Regranulacja tworzyw sztucznych to bardzo zaawansowany proces recyklingu pozwalający na odzyskiwanie zużytych surowców i ponowne ich wykorzystanie. Procedurze tej podlegają m.in. tworzywa sztuczne znane jako polimerowe, które są materiałami syntetycznymi tj. zostały wytworzone przez człowieka. Jak wygląda wykorzystywana do ich odzyskiwania metodą regranulacji? Jak wygląda proces regranulowania tworzyw

„Drugie życie” tworzyw sztucznych. Co można uzyskać ze zużytych materiałów?

„Drugie życie” tworzyw sztucznych. Co można uzyskać ze zużytych materiałów?

W zależności od rodzaju tworzywa sztuczne mogą rozkładać się od 100 nawet do 1000 lat. Gdyby nie recykling pozwalający na ich odzyskanie i ponowne wykorzystanie, nieodległa mogłaby być wizja dewastacji środowiska i całkowitego zaśmiecenia naszej planety różnorodnymi odpadami. Choć sytuacja wciąż daleka jest od optymalnej, to nieustannie rośnie świadomość co do znaczenia