3 powody, dla których recykling odpadów poprodukcyjnych jest pożyteczny

Dzisiaj planeta jest bardzo zanieczyszczona, musimy wiedzieć, że wartość zużytych tworzyw sztucznych można odzyskać w procesach recyklingu i odzysku energetycznego, oszczędzając w ten sposób pieniądze i przyczyniając się ochrony środowiska.

Wady i zalety recyclingu

Recykling mechaniczny oznacza mechaniczne rozdrabnianie zużytych tworzyw sztucznych do postaci regranulatu, który nadaje się do ponownego przetworzenia. Struktura chemiczna pozostaje praktycznie niezmieniona. Recyklingowi mechanicznemu można poddać naprawdę wszystkie rodzaje tworzyw termoplastycznych. Bez obaw nie stracimy właściwości materiału. Obecnie w Europie jest to główna metoda pozwalająca na zagospodarowanie ponad 99% tych odpadów. Takie działanie jest zgodne z przepisami, a jednocześnie są łatwe do stosowania przez firmy. Firmy przejmują odpowiedzialność za bezpieczne dla środowiska postępowanie z odpadami.

Odzyskiwanie energii dzięki recyclingowi

Największe ilości odpadów, jakie przetwarzamy, to odpady palne i drewniane. W zasadzie wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych można utylizować i teoretycznie można je odzyskiwać wiele razy. W praktyce, z powodu zanieczyszczeń i wilgoci tworzywa odzyskuje się do dziesięciu razy. Recykling tworzyw sztucznych pochodzących z przedsiębiorstw oczywiście oznacza dużą korzyść dla środowiska. Głównie z tworzyw sztucznych możemy uzyskać Worki na śmieci, Pudełka plastikowe i kosze, Doniczki czy na przykład meble ogrodowe. Oczywiście są wyjątki, które nie nadają się do recyklingu, trafiają głównie do ciepłowni do odzyskania w postaci energii w systemach ogrzewania komunalnego.

Recykling ma swoje plusy dość duże. Dzięki recyklingowi zmniejszamy także zużycie surowców, których zasoby są ograniczone. Ponadto zmniejszamy emisję szkodliwych substancji do środowiska. Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Dodatkowo dzięki recyclingowi powstają również nowe miejsca pracy.

3 powody, dla których recykling odpadów poprodukcyjnych jest pożyteczny